Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

Miljø og Co2 fotavtrykk som spennende inngang til klyngeworkshop med Statskog

Hytteutbygging med innovativ miljøteknologi, bærekraft og naturopplevelser var tema for en workshop arrangert av Arena Smartgrid Services og  Smart Water Cluster i samarbeid med Gauldal Energi og Statskog. Nå utvikler klyngene et prospekt for teknologiløsninger for hyttefeltet.

Statskog skal legge ut 15 nye tomter i et hyttefelt ved Samsjøen i Sør-Trøndelag. Hyttefeltet grenser opp til et verneområde for barskog, og er et meget attraktivt område for ”kortreiste” villmarksopplevelser i forhold til Trondheim. Statskog ønsker miljøvennlige løsninger, og workshopen fokuserte derfor på hvordan man kan utvikle gode, bærekraftige løsninger for energi og vann i hyttefeltet.

Bedriftene i klyngene Smartgrid og Smartwater ble utfordret på nytenking og innovative løsninger, og lista er lagt høyt. En ser for seg helt lokale (”ureiste») løsninger for både vann og energi. I pakt med naturen skal en på en bærekraftig måte høste fra det naturen gir, med minst mulig inngrep. Samtidig ønsker Statskog å utfordre bedriftene på å tilby løsninger som har høy grad av komfort, sikkerhet og ikke minst løsninger med internett og kommunikasjon med hytta, enten man er hjemme eller på tur i fjellet.

Det kom svært mange ideer på bordet, og en arbeidsgruppe skal nå utvikle et prospekt for aktuelle løsninger og teknologier. Målsettingen i klyngene er å se på en systemintegrering på tvers mellom ulike tekniske løsninger innen vann, energi, kommunikasjon og bekvemmelighet. I tilegg vil man ta med aspekter som effektiv drift, vedlikehold og ikke minst miljøfokusert bærekraft ved bruk av natur og villmark. Prospektet som utvikles skal både kunne fungere som beslutningsgrunnlag for interessentene og som grunnlag for videre prosjektutvikling. Første skisse på et konsept vil bli presentert Statskog før sommeren.

 

Det var stor deltagelse og stort engasjement på workshopen som ble holdt hos Gauldal Energi. Her viser Kartstein Lomundal fra fra Orkla Elektronikk fram en takstein med integrert solselle. Produktet vakte stor interesse hos deltakerne.

 

 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider