Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

Strategisk alliansebygging med polsk klynge

Arena Smartgrid Services har sammen med den polske klyngen sEaNERGIA og Smart Water Cluster sendt en søknad til Innovasjon Norges program Green Industry Innovation Programme Poland. Målet er nettverksbygging, tilgang til ny kompetanse og fremtidig samarbeid.

sEaNERGIA er et baltisk klyngenettverk bestående av 111 bedrifter, 24 bransjeorganisasjoner og 10 FoU-aktører, samt en rekke offentlige og private samarbeidspartnere. Geografisk nedslagsfelt er den polske kysten.

sEaNERGIA fokuserer på utvikling av grønn, innovativ teknologi, bærekraftige bygninger, reduksjon av utslipp mm. Klyngens satsingsområde er de mange og store spa-anleggene i Baltikum. sEaNERGIA vil bidra til utvikling av bærekraftig turisme gjennom å benytte fornybare ressurser på en slik måte at miljøet belastes minst mulig.

Bilde: Baltic Beach Spa

De norske klyngene Smart Water Cluster og Arena Smartgrid services ønsker å utveksle kunnskap og erfaringer med sEaNERGIA, for deretter å vurdere potensielle prosjektsamarbeid. For Arena Smartgrid Services sine bedrifter er sEaNERGIAs fokusområde på bærekraftige hotell og spa-anlegg svært interessant. Det er en felles interesser i å utvikle gode energiløsninger sett opp mot målet om samarbeid i å utvikle innovativ teknologi og løsninger, ny kunnskap, nye kontakter for klyngebedriftene og potensielle leveranser i fremtiden.

sEaNERGIA har nå sendt en prosjektsøknad til Innovasjon Norges Program Norway Grants, som har en særskilt satsing mot Polen. 17,8 millioner Euro er øremerket til polsk-norske samarbeid som skal bidra til å gjøre Polsk industri mer miljøvennlig. Norway Grants tilbyr støtte til gjensidige studieturer for prosjektdeltakerne, felles arrangementer, økt kunnskap, mm, og dette er også blant aktivitetene i prosjektet. Hvis prosjektet får midler, vil klyngene møtes i Polen til Kick-off i starten av 2015.

 

 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider