Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

Informasjonsmøte om Skattefunn under Arena Lunchen

Fristen for garantert saksbehandling av skattefunnsøknader for 2014 er 1. september. Mange benyttet anledningen til en rask oppfriskning av oppdaterte regelverk på Skattefunn ordningen.


Vigdis Tuseth fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag presenterte Skattefunnordningen og gav litt bakgrunnsinformasjon om bruken av ordningen.


Skattefunn er en rettighetsbasert refusjonsordning til bedrifter som utfører forskning eller systematisk kunnskapsutvikling i egen bedrift. Presentasjonen om ordningen kan du laste ned her. Mange av bedriftene i Smart Grid Services Cluster benytter seg av ordningen, og de fleste opplever at de under eller etter et Skattefunnprosjekt får en større bevissthet om betydningen av systematisk og målrettet kunnskapsutvikling i bedriften, enten det gjelder nye produkter, tjenester eller nye produksjonsmetoder. Det fører ofte til at man senere benytter andre offentlige virkemidler for kunnskapsutvikling eller produktutvikling, enten det er kompetansemeglingsordningen, prosjektsøknader til det Regionale Forskningsfond / Forskningsrådet eller EU-finansiering. Dessverre er det alt for få bedrifter i Nord-Trøndelag som benytter seg av ordningen. Det var bare 97 aktive Skattefunnprosjekter med et samlet budsjett på 46 mill i refusjon for Nordtrønderske bedrifter i 2013. Sammenligner vi oss med våre nabofylker, så hadde Nordland nesten 150 prosjekter, og i Sør-Trøndelag var det i 2013 en budsjettert refusjon på mer enn 200 millioner.

Medlemmer i Smart Grid Services Cluster kan bestille gratis assistanse på spørsmål relatert til søknad / søknadsprosess, og medarrangørene av Arena Lunchen, Næringsselskapet og Kunnskapsparken tar også imot henvendelser.

For mer informasjon / spørsmål, ta kontakt med:

Ivar Blikø, telefon 93058756 eller send ePost til ivar.blikosmartgridservices.no

 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider