Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

Enova prosjekt - Hell Arena og Verdiskaping i produktive hav

Det er stadig nye områder hvor klyngen blir involvert med tanke på å bidra til å skape store verdier. 

Først vil vi gratulerere Posten med Enova støtte på 12 millioner kroner til utvikling av konsept for egenproduksjon av energi for ladig/hurtiglading av elbiler. SmartGrid klyngen sin prosjektleder har utviklet søknaden for posten.

Storsatsningen på Stjørdal under navnet Hell Arena involverer flere av våre medlemmer, disse har nå skrevet intensjonsavtale om å bidra til å utvikle og anvende anlegget. Du kan lese mer om satsningen her

En rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) beregner at den marine verdiskapingen i 2050 vil være på 550 milliarder, mot 70 milliarder i 2015. Nye og miljøvennlige energiløsninger er avgjørende for å kunne nå disse målene. 

 
 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider