Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

Nye prosjektsøknader

Februar er en viktig måned for mange prosjektutlysninger, den siste uken har det derfor blitt levert flere gode prosjektinitiativ fra SmartGrid Services Cluster. Her er kort beskrivelse;

SmartGrid Services Cluster har utviklet en prosjektsøknad til Regionale forskningsfond med fokus på verktøy og kunnskap for å dimensjonere mikronett. Nye forbruks- og produksjonsmønstre fører til store effekttopper og truer kapasiteten og stabiliteten i dagens el-nett. Lokal produksjon i distribusjonsnettet gjennom solcelleanlegg og evt. små vindmøller vil kreve nye løsninger. Tilsvarende vil nok batteribuffer bli stadig mer utbredt for dels å kunne ta i mot solcelleproduksjon på dagtid, og tilgjengeliggjøre strømmen på kveldstid, eller for å utjevne effekttopper ved bruk av El-bil lader og eller for eksempel induksjonstopper i husholdningene. Introduksjon av ny teknologi krever nye verktøy for dimensjonering og styring. Flere av medlemmene i klyngen er med i prosjektet som har en brutto ramme på  1 million kroner.

Flere av bedriftene i SmartGrid klyngen er deltakere en større INTERREG søknad med fokus på Velferdsteknologi. Velferdsteknologiprosjektet med navnet VälTeL skal skape arena for kunnskaps- og erfaringsdeling med formål å bidra til å løse helse- og omsorgsutfordringer i Midt-Norden ved hjelp av velferdsteknologi. Prosjektet har en totalramme på rundt 30 mill.

4 av medlemsbedriftene jobber i et forskningsprosjekt støttet av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Prosjektet Aktiv Respons har kommet godt i gang, og testing av de første løsningene påstartes i disse dager.  Mye tyder derfor på at nye produkter vil være klare til å lanseres i markedet for velferdsteknologi innen utgangen av prosjektets første driftsår. Dette viser at bedriftene med erfaring fra energibransje / elektronikk / IT har både kompetanse og gjennomføringsevne til å skap nye kommersielle løsninger på rekordtid gjennom samarbeid i felles forskningsprosjekt.

 

 
 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider