Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

Internasjonalt SmartGrid besøk i Steinkjer

 
 

Det EU-finansierte prosjektet e-Gotham hadde sitt første partnermøte på Steinkjer 23. og 24. oktober. Det samlet forskere og bedrifter fra 5 land. På bildet ser vi representanter fra Italia, Spania, Finland, Estland og Norge. Totalt er det 17 bedrifts- og forskningspartnere i prosjektet. De fire Arena Smartgrid medlemmene finner dere på bildet: NTE (Eilert Bjerkan, nr 1 i bakerste rekke fra venstre), Smartgrid Norway AS (Geir Aksdal, nr 1 i andre rekke), SINTEF (Geir Mathisen, nr 4 i første rekke fra venstre) og NTNU (Sverre Hendseth, nr 1 i 4 rekke), Prosjektleder Arena SmartGrid Services (Ivar Blikø, nr 2 i bakre rekke fra venstre).

Prosjektet har som mål å designe en åpen arkitektur og utvikle en mellomvareløsning som legger til rette for nødvendig kommunikasjon for optimalisering i et microgrid. Slike åpne integrasjonsløsninger finnes ikke i dag. For NTE er dette først og fremst et prosjekt for å utvikle kunnskap og innsikt om nye teknologier relatert til SmartGrid, og å knytte relasjoner til noen av de fremste teknologimiljøene og forskningsinstitusjonene på dette området i Europa. Prosjektet vil for partnerne utvikle kundenære, flersidige forretningsmodeller og nødvendig mellomvareløsninger for å tilby denne typen helautomatiserte tjenester til husholdinger og andre sluttbrukere som krever stort volum (mange kunder) pga små marginer. På sikt vil microgrid-løsninger føre til høyere leveringssikkerhet og et mer aktivt samspill mellom produsenter nettselskap og kunder. For Smartgrid Norway AS er dette en mulighet for å knytte kontakter for salg av firmaet produkter. SINTEF er nasjonal koordinator med NTNU som medspiller på forskningsaktivitetene.

Gjennom satsningen på Demo Steinkjer har NTE og Steinkjerregionen posisjonert seg som en spennende arena for utprøving i det som kalles ”Living Lab”, eller levende laboratorier. Her har et stort antall kunder og familier i forsøksområdet sagt seg villig til å være med på utprøving av ny teknologi, nye løsninger og nye tjenester innen framtidens energisystemer. Å mobilisere kunder og befolkning inn i slike prosjekter er ikke noen selvfølge ellers i Europa, Når vi da i tillegg kan skilte med et ”komplett energi system” med energiproduksjon (Byafossen), private husholdninger av ulike slag, industrivirksomheter, skoler og offentlige bygninger, idrettsanlegg med biogassanlegg, gårdsbruk, hytte og da innenfor kun 800 kunder blir det en overkommelig størrelse på en ”komplett labb”. Her er det å være ”liten” snudd til å være en fordel.

Prosjektet har nettopp satt opp en web-side: http://e-gotham.eu
Her vil det etter hvert komme mer informasjon om prosjektet.

For spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med:
Ivar Blikø, ivar.bliko@nte.no

Se også artikkel i Trønder-Avisa 25. oktober 2012

 
 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider