Brukernavn:
Passord:
 
Husk brukernavn/passord:
 
 

     

               English

   

 

[Nyheter]

 

 

 

 

Bygda 2.0

 

Torsdag 13. mars arrangerte Arena Smart Grid Services og Smart Water Cluster i samarbeid med Bygda 2.0 en workshop for å diskutere ideer for videreutviklingen av et framtidsrettet nærings- og boligprosjekt med fokus på innovative energi- og vannløsninger

Av: Torunn Bellingmo Vist

17 representanter for bedrifter fra både Trøndelag og Møre møttes, og energien var stor da utfordringene ble presentert på en engasjerende måte av Roar Svenning, kanskje mest kjent som gründer av Stokkøya Sjøsenter, Strandbaren mm. Først ble alle deltakerne tatt med på befaring av tomta der Bygda 2.0 skal bygges. Det er en lang og smal tomt som strekker seg fra sjøen og opp til vegen som går bak de tenkte bolighusene. Tomten strekker seg også ca. 10 meter inn på bergknausen bak veggen.

Veien fram til Bygda 2.0

Det hele startet med Strandbaren som åpnet i 2006, deretter fulgte Stokkøya Sjøsenter. Svenning beskriver konseptet som NAMO – Natur, Arkitektur, Mat, Opplevelser. De ønsket å bygge noe nytt og innovativt, og sa derfor til arkitekten at de skulle tegne noe så spesielt at det havner i Wallpaper. Der har de vært omtalt to ganger. De har også blitt kåret som ett av verdens «top ten affordable beach resorts» av CNN. Dette fører naturligvis med seg mye positive effekter og folk blir interessert i å flytte til Stokkøya. Samtidig har Stokkøya Sjøsenter en del ansatte som også trenger en plass å bo.

Noen av deltakerne på befaring av tomten.

Det er nettopp dette som er bakgrunnen for Bygda 2.0. Det er mangel på boliger; rimelige, attraktive boliger der folk faktisk ønsker å bosette seg. «Før i tiden bodde det store familier på gårdene, og mye av det sosiale skjedde innad på gården; nå derimot bor det ofte bare en eller to på en gård og alt sosialt som skal skje må man ha bil for å nå» forklarer Svenning. «Folk ønsker å bo tettere, og ikke på hver sin haug»

En annen utfordring kommer av turistnæringen og fritidsboligeierne. Stokkøya er ettertraktet for hytteeiere og de har kjøpt opp store deler av boligmarkedet og har presset prisene oppover. Derfor er det bare igjen stusslige og gamle hus som ikke holder høy nok standard til de som faktisk ønsker å bosette seg på Stokkøya.

Med arkitektur og innovative løsninger som suksessfaktor

Og slik ble selskapet Bygda 2.0 opprettet. De tok kontakt med Arkitekturlinjen på NTNU og fikk i gang en diplomoppgave rundt Bygda 2.0. De spurte elevene «hvis dere skulle flyttet på bygda/Sossvika, hvordan skulle det da sett ut, hvilke fasiliteter hadde dere ønsket dere?» Ut av dette kom det et design som ligner på en brygge, det å bo nære, ha naboer og et samlingssted ble viktig. Derfor ble også Bygdeboksen tegnet.

Bygdeboksen er tenkt som et samlingssted, et bygg med blant annet kontorlokaler, bakeri en labb og konferanselokale. Og labben spesielt er en viktig del av Bygda 2.0. For tanken er ikke bare at det skal bli et boligfelt men også en uttestingsarena for fornybar energi samt smarte energi- og vannløsninger mm. Her skal det bli mulig å teste ut løsninger; og på workshoppen ble det diskutert hvilke løsninger deltakerbedriftene ønsket å teste ut

Bygda 2.0 ønsker å starte første byggefase innen kort tid, og alt som skal testes ut kan ikke være klart innen den tid, men det skal legges til rette for at man kan komme inn på senere stadium og teste ut sine produkter og løsninger. Bygda 2.0 skal bygges slik at den flir en fleksibel uttestingsarena der det kan gjøres endringer etter hvert.

Living Lab

Med Bygda 2.0 ønsker man å finne de gode og miljøvennlige alternativene både innenfor vann, energi og avfall. Med en beliggenhet helt ute med kysten er det mange muligheter til å utnytte naturen både med tanke på å høste energi, og å utnytte vannresurser. Alle deltakerbedriftene ble spurt om hva de tror kunne vært testet ut i Bygda. 2.0. Her er noen av ideene:

Vindkraft, solkraft, sjøvarmepumpe, varmeoverføring, rensing av gråvann og sortvann.


Ivar Blikø leder den kreative prosessen

Wind Energy Nordic (heretter WEN) fra Ørsta ser for seg at vindkraft vil bli en naturlig del av bygda 2.0. De ser også for seg at solkraft kan utnyttes. Men ofte er det slik at når man kan høste solkraft så trenger man ikke strømmen, derfor er det viktig med batterier. WEN kjenner til et batteri som eventuelt kan brukes i Bygda 2.0. Det brukes i de nye Fjord1-fergene (?) og er allerede i produksjon. Til tider kan Bygda 2.0 få så stort overskudd av strømproduksjon at de kan selge det tilbake til nettet.

Gründerne bak Bygda 2.0, Roar Svenning og Ingrid Langklopp, har sett for seg at det også skal være vedovner i leilighetene samt at det skal bli installert sjøvarmepumpe.

Så er samspillet mellom Bygdeboksen og boligene, og hvordan de brukes, viktig. Bygdeboksen brukes når boligene ikke brukes og vice verca. Dette kan utnyttes når det kommer til kjøling og oppvarming. Med et bakeri eller en matlabb i Bygdeboksen, eventuelt en butikk i Bygda 2.0, kan det hentes masse varme fra fryserne, denne varmen kan i sin tur brukes til å varme opp bolighusene.

Gründerne bak Bygda 2.0 har også et ønske om å lage et basseng for bl.a. dykkeroppllæring som skal flyte i sjøen utenfor Bygda 2.0. For å varme opp dette trengs det masse energi. Kanskje kan man bruke varmevekslere som henter varme fra sjøen rundt bassenget som en løsning.

Når det kommer til avløpsproblemet ble det foreslått å skille sortvann og gråvann. Vakumtoalett ble foreslått for å samle opp avføringen og gjøre den om til jord. Gråvannet kan renses i ett eget anlegg og så slippes i sjøen eller pumpes opp til et reservoar på toppen av bergknausen for å bli brukt ved senere anledninger. Det kom også forslag om å sende gråvannet ut i en kunstig myr (Aquaponics) som igjen renser dette.

Bergveggen bak de tenkte bolighusene kan utnyttes på flere måter. En av ideene er å lage en såkalt hengende hage. Her kan solen varme opp bergveggen bak og skaper en stabil varmekilde til den hengende hagen og det rensede avløpsvannet kan brukes til vanning.

I løpet av workshoppen kom det fram mange gode forslag og ideer. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med å konkretisere prosjektet. Basert på de gode ideene ser en for seg at det kan være grunnlag for en søknad til det Regionale Forskningsfondet for å utvikle og bearbeide et godt samarbeid mellom bedriftene i et flerfaglig prosjekt.

 

 

Les mer om:

Bygda 2.0
Smart Water Cluster
Diplomoppgave Bygda 2.0

 

Faktaboks Bygda 2.0

Faktaboks Bygda 2.0:
-Skal bli et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya
-En samtidstolkning av den norske bygda
-Skal bestå av boliger, forskjellig typer næringsvirksomhet, samt være et sentralt punkt for forskningsaktiviteter.

Bygda 2.0 eies av:
-Stokkøya Utbygging AS
-Tiki Eiendom AS
-Pir II AS 

Prosjektledere:
-Ingrid Langklopp
-Roar Svenning 

Prosjektleder mat:
-Sissel Svenning

 

 
 

 

 

Samarbeidspartnere


 

 

 


 

         

[Nyhetsmail]

Facebook (stor) E-post (stor) RSS Feed (stor)
         
Powered by web2net  |  Mobile hjemmesider